Zakenraad is het initiatief van enkele door de praktijk gelouterde consultants/ondernemers die actief deel uitmaken van een uitgebreid netwerk van specialisten op het gebied van bestuurs- en managementvraagstukken.

De partners binnen Zakenraad onderstrepen met nadruk hun ondernemerschap, omdat het een essentieel element blijkt te zijn bij het uitbrengen van adviezen en het succesvol oplossen van vraagstukken.

De kracht van Zakenraad is de pragmatiek bij het analyseren van situaties waarbij ons advies wordt gevraagd. Door onze brede achtergrond en onze professionele verbondenheid met de beste en meest gerenommeerde adviseurs binnen het totale veld van de business consultancy blijken wij in staat tot snelle analyses en succesvolle oplossingen. Ons credo daarbij is ‘Maak het niet moeilijker dan het is.’