Belangrijke ervaringsgebieden

 • Management Consultancy

 • Boardroom Consultancy

 • Interim- & Crisismanagement

 • Waarderings-vraagstukken

 • Aan- en verkoop bedrijven

 • Begeleiding fusies

 • Opvolgingsvraagstukken

 • HRM Consultancy

 • Haalbaarheids-onderzoeken

 • Fraude onderzoeken

 • Financierings-vraagstukken

Ontwikkelingen binnen branches en bedrijven gaan zo snel dat het nauwelijks nog bij te houden is. Veranderende markten, steeds meer geavanceerde technieken, voor je het in de gaten hebt loop je achter de feiten aan. Strategische keuzes zijn onontkoombaar. Een frisse kijk van buitenaf kan uw zakelijke TomTom zijn om te komen waar u zijn wilt. Of om uw voorgenomen richting te bevestigen. Een eerste gesprek met Zakenraad kan al direct zeer verhelderend zijn en het zal ook niet meteen een factuur tot gevolg hebben. Aarzel daarom niet uw vragen of denkbeelden eens in vertrouwen tegen het licht te houden. Problemen voorkomen is altijd beter dan problemen oplossen, dat blijft een oude onbetwistbare waarheid.